خوشه ماه فرو ریخته در آبآسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ریخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ...
فریدون مشیری

آخر هفته خوبی داشتیم ...

پنج شنبه...

باغ موزه هنر ایرانی

رستوران مستوران


کاخ موزه نیاورانپارک نیاوران

ارگ تجریش

جمعه

ستارخان

 پارکینگ پروانه

وقتی رسیدیم خونه تعطیلی شنبه مدارس اعلام شد و یونا و رادمان سریع قول و قرارهاشون رو گذاشتن و رادمان اومد پیش ما و با یونا حسابی بازی کردن


دو حبه قند توی فنجان ِ گل گاوزبان نسترن می اندازم. قیافه ی هاشم آقا، عطار سر کوچه می آید جلوی چشمم، یک تابلوی مقوایی فرو کرده توی گونی گل گاوزبان، « برای رفع دلتنگی ». انگار نمی داند دلتنگی است که به دنیا معنا می دهد. چه کسی گفته غم بد است؟ تمام هنر این دنیا زاییده ی غم است... دو کوچه بالاتر __ مریم سمیع زادگان 


این کتاب عاااالی بود...لیلی داستان رو خیلی دوست داشتم.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها